ISM OBIS - Informační systém úřadu
Hledejte podle parametrů zde
Datum podpisu>
a Obsahující text ~ (nepovinný parametr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Číslo smlouvyPředmět smlouvyDruhá sml.stranaDatum podp.Odp.Stav  
4/2019Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu - výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě Atelier 15, s.r.o. 11.1.2019OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
575/2017směna nově vzniklého pozemku parc. č. 4144/18 o výměře 1053 m2 a prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 4161/14 o výměře 54 m2 oba v obci a k.ú. ČernošiceHedrlín Petr 10.1.2019OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
8/2019Smlouva poskytnutí sociální službyPitrová Vlasta 8.1.2019ODPS04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
7/2019Smlouva o poskytnutí sociální službyHasák Jiří 7.1.2019ODPS04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
6/2019Smlouva o poskytnutí sociální službyHradiský Zdeněk 7.1.2019ODPS04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
693/2018Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6022214, ul. Mánesova, parc.č. 982 k.ú. ČernošiceČEZ Distribuce, a.s. ČEZ 3.1.2019OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
550/2018poskytnutí příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu v souvislosti se stavbou RD na pozemku parc.č. 1682/26 v Měsíční uliciKraus Robert 2.1.2019OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
704/2018Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-12-6001284, parc.č. 4105/2 k.ú. Černošice.ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ 28.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
700/2018Pronájem části pozemku parc.č. 479/1 o výměře 16 m2 v obci a k.ú. ČernošiceČepelová Hana 28.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
702/2018Pronájem části pozemku parc.č. 1160 díl B o výměře 549 m2 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města ČernošiceMuzikář Arnošt 27.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
710/2018Pronájem části pozemku parc.č. 4049/1 o výměře 305 m2 a části pozemku parc.č. 4048 o výměře 22 m2, oba v obci a k.ú. ČernošiceBoháčová Marcela 27.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
3/2019Smlouva o sdružení zadavatelůobec Karlík 21.12.2018PO04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
639/2018Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizacíPojišťovna VZP, a.s. 20.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
690/2018nájem 1m2 pozemku parc.č. 2665/1 k.ú. Černošice za účelem umístění elektroměrného rozvaděče sloužícího pro zajištění dodávky elektrické energie pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích“Chládek & Tintěra, a.s. 19.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
582/2018dohoda o předčasném užívání částí stavby - rekonstrukce silnice II/115Středočeský kraj 18.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
633/2018smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská, Černošice"Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. KSÚS 18.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
687/20182 ks hybridní automobil (VZMR)Emil Frey ČR, s.r.o. 13.12.2018PO04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
654/2018Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020134, ul. Husova, parc.č. 4105/1 k.ú. Černošice.ENERGON reality, s.r.o. 12.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
707/2018smlouva stočnéVišňa Petr 12.12.2018FO04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
671/2018Výkon funkce autorského dozoru projektanta na stavbě Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areáluCEDE Studio s.r.o. 12.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
551/2018poskytnutí příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu v souvislosti se stavbou RD na pozemku parc.č. 1426/1 v ulici Boženy NěmcovéKošařová Martina 10.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
650/2018Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-6023646, ul. Topolská, parc.č. 4482/15 k.ú. Černošice.ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ 7.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
638/2018koupě pozemku parc.č. 926/2 k.ú. Černošice, Jiráskova uliceBorovička David 7.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
652/2018Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-6023611/VVB/02, ul. Slunečná, parc.č. 3573 k.ú. Černošice.ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ 7.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
696/2018Smlouva o užívání směrových tabulí informačního systému označující komerční cíle na území města Černošice_ZJ servis.Zákravský Jakub 7.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
695/2018Smlouva o užívání směrových tabulí informačního systému označující komerční cíle na území města Černošice_Bolleta. Pravda Jan 7.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
642/2018Smlouva o užívání směrových tabulí informačního systému označující komerční cíle na území města Černošice_GARDEO. Gardeo s.r.o. 6.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
667/2018Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do viladomů podél ulice VrážskáHES - stavební, s.r.o. 6.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
637/2018Opravy výtluků, zalití spar a opravy nerovností na místních komunikacích Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. 5.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
685/2018 pronájem části Sportparku Berounka v souvislosti s filmováním 7.12.2018 ve Vrážské uliciFilm Hunters s.r.o. 5.12.2018OISM04. PodepsanáZobrazit detail dokumentu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Zobrazuji záznamy 1 až 30 z celkového počtu 3436 nalezených záznamů.